15 years Printing house Drucker

EU funds

Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund within the frame of the Regional Operating Program of Zachodniopomorskie Province for the years 2007-2013.

"Development of production resources and business activity of Drucker company at production plant in Ustowo no 40 D, in order to increase production efficiency and profitability of a business." Contract no UDA.RPZP 01.01.01.-32-160/08-00.

"Development of customer service system in Drucker company, through purchase of devices for the pre-printing department in the printing facility in Ustowo." Contract No UDA-RPZP.01.01.01-32-191/09-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013".

Tytuł projektu: Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie planowania inwestycyjnego dla inwestycji planowanych do realizacji przez firmę Drucker Adam Stec w Ustowie.
Nr Umowy o: UDA-RPZP.01.03.01-32-102/11-00.

Program regionalny

DTP studio

DTP studio

Proofs for clients

We make digital proofs upon request of a client with a use of EPSON Pro 4880 printer. EPSON Pro 4880 provides best quality print, thanks to Epson 8-colour UltraChrome (TM)...

more